O MNIE

Paweł Kasperczyk

Ukończyłem Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii odbywałem w Klinice Psychiatrii Dorosłych poznańskiego UM, które uzupełniałem stażami w innych wielkopolskich ośrodkach.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem również dzięki pracy w poradniach zdrowia psychicznego, leczenia uzależnień, a także w szpitalnym oraz dziennym oddziale  psychiatrycznym. Przez wiele lat pełniłem funkcję konsultanta psychiatrii w Szpitalu Klinicznym im. H. Święcickiego w Poznaniu.

Swoją wiedzę i umiejętności w dalszym ciągu systematycznie doskonalę uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach i konferencjach naukowych. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.